Betaal jij wel eens voor seks met een vrouw

Betaal jij wel eens voor seks met een vrouw? Dan willen we je van harte uitnodigen om een vragenlijst over je ervaringen met prostitutiebezoek in te vullen.

Het invullen duurt 5 à 10 minuten. Alle informatie wordt volstrekt anoniem verwerkt en is op geen enkele manier herleidbaar tot personen.

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: Je ervaringen met prostitutiebezoek, hoe jij jezelf ziet als klant, jouw mening over misstanden en jouw mening over het beleid in Nederland. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de meldingsbereidheid bij mogelijke misstanden, en hoe we deze meldingsbereidheid kunnen vergroten.

Jullie als klanten zijn een belangrijke partij binnen de prostitutiesector en we nemen jullie mening en visie serieus!

Deze vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar klanten van prostituees.
Om deel te nemen aan de enquête, kan u deze terug vinden op de onderstaande URL.

Bij voorbaat dank!

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lHcrwyRe5ff0sR

______________________________________________________________________________

Do you ever pay for sex with a woman? Then we would like to invite you to fill in a questionnaire about your experiences with prostitution visits.

The questionnaire opens in Dutch, but on top of the first page (on the right side) you can switch to English by clicking the button that says: Nederlands)

The completion takes 5 to 10 minutes. All information is processed completely anonymous and is in no way traceable to persons.

In the questionnaire the following topics are covered: Your experiences with prostitution visits, how you see yourself as a client, your opinion about forced prostitution and your opinion about the policy in the Netherlands. The aim of this study is to gain insight into the willingness to report suspected situations of forced prostitution, and how we can increase this willingness to report.

You as clients are a very important player in the prostitution sector and we take your opinion and vision serious!

This questionnaire is part of a study focused on clients of prostitutes.
To participate on the questionnaire, you can find it on the URL below.

Thanks in advance!

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lHcrwyRe5ff0sR
Plaats een reactie

Jouw e-mail adres is niet zichtbaar op de website