Valse afspraken en vervelende SMS berichten?

OPGELET: Nieuwe fake website online!

[ENGLISH VERSION BELOW]

Sinds geruime tijd is er een persoon die er genoegen in schept om valse afspraken te maken, valse reviews (condoomloos.com & wandelaars.org) te schrijven om zich uiteindelijk te verrijken. Dit ofwel om de negatieve reviews te laten verwijderen of via een datingwebsite (privetoppers).

Ondertussen heeft (bijna) elke professionele gebruiker van Redlights wel al berichten of telefoontjes gehad van deze persoon.
U ontvangt van hem een telefoontje of SMS voor een afspraak, iets voor de aanvang van de date ontvangt u dan de gekende SMSjes en blaast de afspraak af. Deze geven aan dat u “fake” bent omdat u niet op zijn website adverteert ofwel omdat er slechte reviews staan op zijn fora. Indien u weerwoord geeft of op uw rechten wijst, aarzelt deze niet om te dreigen met de fiscus of andere publieke instanties.

Laat u niet misleiden en gebruik de “fake check“. Maak melding van zodra er een nieuw telefoonnummer opduikt. Heel wat GSM nummers zijn reeds gerapporteerd en besparen u heel wat tijd.

Op de gekende en gerespecteerde fora, zijn er diverse topics te vinden omtrent de praktijken van deze persoon / websites. Neem zeker even een kijkje naar de topics op Hookers en Provla.

LET OP: Laat u niet misleiden en registreer niet op de websites condoomloos.com, wandelaars.org en privetoppers om eventueel weerwoord te geven; de gegevens die u achterlaat kunnen misbruikt worden voor talloze doeleinden.

We doen er alles aan om dit te stoppen. Heeft u verdere vragen, aarzel dan niet ons te contacteren of neem contact op met de lokale Politie hieromtrent.


For a long time, there is a person active who thinks it’s funny to make fake appointments, write false reviews (condoomloos.com & wandelaars.org), this to get money. He asks a fee to remove the negative reviews or to place a paying advert on a dating site (privetoppers).

Meanwhile, almost every professional Redlights user has already received messages or calls from this person.
He sends an SMS or calls you for an appointment, some minutes before the date you will receive the known SMS messages where he cancels the appointment. He writes that you are “fake” because you do not advertise on his website or because there are bad reviews on his forum. If you give a response to point out your rights, he threatens with tax authorities or police.

Don’t get fooled by this person, use the “fake check” and report his phone numbers. Many mobile numbers have already been reported and a simple check on the “fake check” will save you a lot of time.

You can find more information about this situation on the well-known and respected forums, there are various topics about the practices of this person. Take a look at Hookers and Provla.

ATTENTION: Do not register on the websites condoomloos.com, wandelaars.org and privetoppers; the data you enter can be misused for countless facts.

We are doing every effort to stop this. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us or contact the local police regarding this matter.


Plaats een reactie

Jouw e-mail adres is niet zichtbaar op de website