Waarom je wel aangifte moet doen van seksueel misbruik, en hoe

Als je het slachtoffer bent van seksueel misbruik, kan aangifte doen een lastige beslissing zijn. Een beslissing die je misschien liever niet maakt omdat je bijvoorbeeld wordt bedreigd.

Tegenwoordig beschikken alle nieuwe politie eenheden over rechercheurs die gespecialiseerd zijn op het gebied van zedenmisdrijven. Alle politie eenheden hebben speciale zedenafdelingen. Deze werken vaak vanuit een centraal punt binnen deze eenheid.

Er kan veel door je heen gaan waardoor je wellicht besluit om toch aangifte te doen. Het kan zijn dat je wilt dat de verdachte gestraft wordt of je wilt een daad stellen ten opzichte van de verdachte om daarna zelf verder te kunnen gaan met de verwerking van deze traumatische ervaring.

Er zijn ook redenen om het seksueel misbruik niet te melden. Soms hebben slachtoffers problemen om aangifte te doen. Ze kunnen zichzelf schuldig voelen, omdat ze in hun ogen niet duidelijk genoeg hebben aangegeven waar hun grens lag, of ze zijn nog bezig met de verwerking van deze traumatische ervaring en zijn nog niet toe aan het doen van een aangifte.
Soms wil de familie van het slachtoffer uit schaamte niet dat het slachtoffer aangifte doet.

Voor al deze gevallen is het altijd verstandig om een gesprek aan te gaan met een zedenrechercheur. Tijdens dit gesprek dat vooraf gaat aan een aangifte, kunt je jouw  verhaal doen en kunnen de zedenrechercheurs u duidelijkheid geven of er sprake is van een strafbaar feit, of de verjaring een rol speelt, wat er allemaal verder kan gebeuren als hier een aangifte van gedaan wordt en wat de consequenties voor jou (kunnen) zijn van deze aangifte.

De zedenrechercheurs zullen het doen van een valse aangifte in ieder geval met jou bespreken. Dit is strafbaar en zal zeker door de Officier van Justitie vervolgd worden. Iemand VALS beschuldigen is in geen enkel geval geoorloofd.  Denk daar goed over na voor je denkt dat het een goede manier is om bijvoorbeeld wraak te nemen op een stomme ex terwijl deze je helemaal niet misbruikt heeft.

Na zo’n gesprek kun je altijd nog de beslissing nemen of je aangifte wil doen of niet. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat als je besluit om geen aangifte te doen, de Officier van Justitie per melding gaat bekijken of hij deze ambtshalve gaat vervolgen. Dit betekent dat als er bijvoorbeeld sprake is van seksueel misbruik wat blijft voortduren en je wil hier geen aangifte van doen, dan kan de Officier van Justitie beslissen de vervolging in te stellen zonder aangifte. Uiteraard zal hij dit per geval bekijken. Er wordt hoe dan ook naar je verhaal geluisterd en in ernstige gevallen neemt de wet het van je over, of je het nu wilt of niet.


Plaats een reactie

Jouw e-mail adres is niet zichtbaar op de website